Lacase de cult

Comuna Mischii

 Deşi din punct de vedere administrativ comuna Mischii este formată din şase sate, din punct de vedere religios, aceste sate vor fi împărţite în mai multe parohii: Parohia Motoci, Parohia Mischii şi Parohia Vulpeni-Olt. Satele Călineşti şi Gogoşeşti intră în componenţa parohiei din comuna Vulpeni, judeţul Olt, comună de care din punct de vedere administrativ au aprţinut până în anul 1965.

Biserica Sfantul NicolaeBiserica "Sf. Nicolae", din comuna Mischii în starea sa actuală şi cu hram nou de "Sfânta Cuvioasă Paraschiva", dat la refacere este ridicată din temelie de cărămidă în anul 1864 sub domnitorul Alexandru Ioan Cuza.

 

Biserica Motoci, ridicată în iunie 1850 de către Bălaşa Teodoru, în zilele lui Dumitru Barbu Ştirbei, după cum scrie pe frontispiciu, este o biserică ce a fost repictata dupa 1990.

Biserica Sfantul DumitruBiserica din Mlecăneşti, reclădită din temelie în 1952 poartă hramul Sf. Dumitru şi a fost sfiinţită de patriarhul Teoctist - care în 1952 era vicar patriarhal.

 


Biserica Sfantul DumitruInteresantă este clopotniţa din interiorul curţii bisericii care poartă următoarea inscripţie: "Această clopotniţă, monument istoric, construită în anul 1956, ca material de construcţie a fost folosit lemnul rezultat din demolarea bisericii vechi a satului ce fusese construită în anul 1874 ...".

De asemenea, în satul Urecheşti, se află o biserică, dar aceasta are clopotniţa cazută şi se pare a fi cea mai veche biserică din comună.

Preoţii slujitori ai bisericii din Mischii au avut în îngrijire şi obiecte de artă şi cărţi sfinte bisericeşti, obiecte care au fost păstrate cu grijă şi care astăzi fac parte din Patrimoniul Naţional.

 

În Biserica Sf. Nicolae gasim:
Icoana Sfântului Nicolae, care este şi patronul bisericii, fiind reprezentat bust în odăjdii arhiereşti, binecuvântând. Este executată în ulei, de pictor necunoscut, pe lemn de păr, pe fond verde în dimensiuni de 0,65m/0,85m şi grosime de 0,03 m, datată fiind din mijlocul secolului XVIII.
Icoană care reprezintă "Naşterea lui Hristos" de dimensiuni 0,22m/0,28m şi o grosime de 0,02 m, pe lem de brad, donată bisericii din comuna mischii de Constantin şi Elena Nicescu. Este executată de pictor necunoscut şi fără dată. Este datată din începutul secolului XIX.

Printre cărţile sfinte păstrate aici enumerăm:
"Catavasier muzicesc" - 1829 tipărit în timpul domniei lui Grigore Ghica Voevod. Carte scrosă cu litere chirilice pe hârtie de epocă, iar coperta este din carton.
Psaltire - 1835 - tipărită în timpul domniei lui Mihail Sturza Voevod. Cartea este scrisă cu litere chirilice.
Penticostar - 1859 - tipărit în zilele "Prea inălţatului Împărat al Austriei, Francisc Iosif I. Sibiu" este scris cu litere chirilice.
Mineiul în patru volume, fiecare volum cuprinzând câte trei luni al anului 1852, toate volumele fiind copertate în scândură de stejar, învelite în piele.
Ohtoid - 1852
Triodion - 1852
Apostol -1851
Tipic bisericesc din timpul domniei lui Barbu Dimitrie Ştirbei - anul 1851
Evanghelie - tipărită în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza -1865

În biserica din Mlecăneşti avem de asemenea obiecte de Patrimoniu:

Cărti:
Psaltire -1850 - litere chirilice
Apostol - 1851 - litere chirilice
Penticostar - 1854 - litere chirilice
Octioh mare - 1862 - litere chirilice
Triod - 1862 - litere chirilice
Predici latine - 1874
Evanghelie -1888

Trei icoane pictate pe lemn, datând din 1874 care reprezintă pe Maica Domnului, Sf. nicolae, Naşterea Domnului. Icoana pe metal, 1874, reprezentandu-l pe Isus Hristos şi de asemenea un prapure steag de pânză, din acelaşi an.

Bisericile din comuna Mischii din punct de vedere arhitectural sunt aproape identice, interesant este faptul că biserica din satul mischii până în anul 1935 nu avea tindă.

Bisericile din acesta comuna se remarca mai ales prin poziţia tindei, care nu are lăţimea pronasului. Tinda este mică şi de formă dreptunghiulară, de fapt doar această tindă este singurul element arhitectural de decor al acestor biserici.

Stiri MDRAP

Ultimele stiri