Comisii de specialitate

Primăria Mischii

Componenta comisiilor de specialitate

1. Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, muncă si protecţie socială:
Croitoru Ion
Meila Dumitru
Mihut Constantin
Croitoru Stefan
Tudor Lungan Paul Adrian

2. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, invăţământ, familie, protecţie copii, tineret si sport:
Cerghi Constantin
Marinescu Gheorghe
Constantin Gheorghe

3. Comisia pentru munca si protectie sociala, juridică si de disciplină:
Badea Cristian
Firu Bogdan
Tageldin Hisham

Stiri MDRAP

Ultimele stiri