Invatamant

Comuna Mischii

În Marele Dicţionar Geografic al României redactat de Al. Lahovary se menţionează că în Mischii există o şcoală mixtă ce funcţionează din anul 1869, frecventată de 50 de copii - 20 din satul Mischii, 12 din satul Munteni şi 18 din satul Mlecăneşti.

La data la care a fost redactat Marele Dicţionar Geografic, copii din Gogoşeşti şi Călineşti vor frecventa şcoala din Vulpeni, pentru că din punct de vedere administrativ, cele două sate-cătune, aparţineau atunci comunei Vulpeni - plasa Olteţul - Oltul de sus, judeţul Romanaţi.

În acelaşi Dicţionar se menţionează "o şcoală mixtă în Motoci, ce funcţionează din 1881 frecventată de 21 de băieţi din Motoci şi 18 din Urecheşti".

Învăţământul se va contura în comuna Mischii abia la începutul secolului XX, cu toate că încă de la 1864 apare în documente privind împroprietărirea "un loc pentru şcoală", şcoala nu va fi construită decât după 1900.

În epoca contemporană, şcolile din comuna Mischii sunt şcoli moderne, având în jur de 10 săli de clasă, 2-3 laboratoare şi un atelier, în care se desfăşoară orele practice ale elevilor.

Şi învăţământului preşcolar i s-a acordat o mare atenţie, în 1965 era doar o grădiniţă, iar în anul 1995, numărul grădiniţelor era de 3.

Aflându-se la doar 10 km de Craiova, elevii vor urma cursurile liceale în Oraşul Craiova, neexistând în comună decât şcoli primare şi gimnaziale.

Între anii 1965-1989 în comună funcţiona o bibliotecă publică, iar după 1989 în comună sunt 3 biblioteci, dintre care 2 şcolare şi una la Căminul Cultural Mischii, numărul total al volumelor existente în comună fiind de 9469 de cărţi. 

Stiri MDRAP

Ultimele stiri