Mesajul primarului
Primar Popa Gheorghe

"In calitate de primar al comunei, adresez un sincer bun venit tuturor celor care ati accesat acest site, in numele comunitatii acestei comune, administratiei publice locale si al meu personal.
Ne dorim ca pe aceasta cale sa venim in sprijinul cetatenilor, oferindu-le dreptul la informatia produsa si gestionata de administratia publica locala si, in acelasi timp, sa fim o fereastra deschisa permanent tuturor celor ce vor sa cunoasca comuna si pe oamenii acestor locuri."   

Primăria Mischii

Despre noi

Comuna Mischii

Comuna a fost înfiinţată prin legea administrativă din 31 martie 1864.
A făcut parte din plăşile: Ocolu (1864 - 1887), Şimnicu (1908 - 1912, 1930 - 1943), Amaradia-Ocol (1887 - 1908), Balta Verde (1912 -1930, 1914, 1926), Murgaşu (1943 - 1950), raionul Craiova (1950 - 1968).
A avut în componenţa sa satele Mischii, Munteni, Mlecăneşti (1864 - 1952) la care se adaugă Motoci şi Urecheşti (1952 - 1968), Călineşti şi Gogoşeşti (1965 - 1968).
Conform ultimei împărţiri administrativ-teritoriale este alcătuită din satele Mischii, Călineşti, Gogoşeşti, Mlecăneşti, Motoci, Urecheşti.

Aşezarea. Localitate în partea de nord-est a judeţului, în Câmpia piemontană a Olteţului, pe valea râului Teslui şi a afluenţilor săi Oda, Tarova, Vişina, Ocina, precum şi a afluenţilor Gemărtălui. Prin comună trece şoseaua naţională Craiova - Bălceşti - Râmnicu Vâlcea.
Este situată la o distanţă de 10 km nord-est de municipiul Craiova.

Vecini. Nord şi nord-est, comuna Murgaşi; comuna Vulpeni (judeţul Olt); est şi sud, comuna Gherceşti; sud-vest, municipiul Craiova; vest şi nord-vest, comuna Şimnicul de Sus.

Relieful. Câmpie piemontană înaltă (Câmpia Piemontană a Olteţului), fragmentată de ape curgătoare cu caracter temporar. Altitudinea maximă este de 225 m. În nordul comunei, în pădurea Călineşti, iar cea minimă, 175 m (Motoci). In cadrul teritoriului comunei se găsesc 40 ha suprafaţă erodată.

Clima. Are caracter temperat-continental, de câmpie, cu temperatura medie anuală de 10-11°C.
Temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) este de -20°C, iar a lunii celei mai calde (iulie) de 22-23°C.
Precipitaţiile medii anuale sunt de 550 mm.

Vânturile. Dominante - vestice şi estice.

Hidrografia. Este reprezentată prin râul Telsui cu afluenţii săi: Oda, Ţarova, Vişina-Ocina, afluenţii Germătăluiului şi lacurile: Lacul Raţei, Lacul Corbului, Lacul lui Lazăr, Lacul Dumbrăviţei. Pânza de apă freatică este situată la adâncimi de 15-30 m.

Vegetaţia. Este alcătuită din pâlcuri de păduri de cer şi gâmiţă (în care predomină Querous cerris şi Quercus frainetto) şi vegetaţie de sil vostepă cu ierburi mărunte.
Fauna. Rozătoare (şoarecele de câmp, şoarecele de mişină), păsări, insecte, foarte rar vulpea.
Solurile. Dominante sunt solurile brune şi regosolurile (în sud-vestul comunei), solurile aigiloiluviale, moderat podzolite (în est şi sud-est), solurile negre şi brune, argiloase, compacte (în nord).

Resursele naturale. Cuprind exploatări de petrol şi gaze naturale.

Economia. În anul 1892, comuna avea o suprafaţă de 5010 pogoane, din care 4512 pogoane arabile, 159 ha vie, 210 pogoane faneaţă, 100 pogoane islaz, 10 pogoane lac si teren sterp, 178 pogoane pădure.

Instituţii. In anul 1892, în comună erau 1 scoală mixtă (funcţiona din 1869, fiind întreţinută de stat, local din zid cu o singura sală de clasă, 1 învăţător şi 50 elevi), 2 biserici (una în Mischii, fondată în 1862, alta în Mlecăneşti fondată în 1864); în anul 1912 - primărie, 1 post telefonic, 1 birou telegrafic, 1 post de jandarmi rurali, 1 infirmerie, 1 agent sanitar, 1 moaşă comunală, 1 şcoală mixtă, 2 biserici; în anul 1977 - 2 dispensare umane, 2 şcoli primare, 2 cămine culturale.Mischii (România)

Coordonate: 44°24′42″N 23°52′00″E

Reședință: Mischii

Componență:
- Mischii
- Călinești
- Gogoșești
- Mlecănești
- Motoci
- Urechești

Guvernare: Primar Gheorghe Popa[*][3][4] (PNL, 2008) SuprafațăTotal 49,93 km²

Populație: Total ▼ 1760 locuitori

Fus orar: UTC+2

Cod poștal: 207405

 

Anunturi

ARHIVA ANUNTURI
Anunturi de interes public

Stiri

Ultimele stiri